ПРЕДВИДУВАЊЕ

Трпе и вика на Трпана:
– Што ќе направиш ако ти кажам дека ќе умреш утре?
А Трпана му враќа:
– Ќе умрам денес, зошто мразам кога си во право!