ТЕСТ: ШТО ВИДОВТЕ НАЈПРВО НА СЛИКАТА?

Лице
Може да се каже дека вие сте грижлива личност со која комуникацијата е лесна и пријатна. Вие копнеете да ја пронајдете вашата сродна душа, која ќе може да ве разбере и да ве прифати целосно.

Две фигури
Вие сте конкурентна личност. Што и да правите, работа, хоби, сè треба да се направи на најдобар можен начин. Вашите цели се големи. Она што сакате е да бидете во можност да се опуштите и да го забавите секојдневното темпо.