ДАЛИ ГО ЗНАЕТЕ ОДГОВОРОТ?

Видете го одговорот :

Осумте ѕидари го изградиле ѕидот, па за четворицата ѕидари нема работа на истиот ѕид.
*Доколку прашањето беше, „за да изградат ѕид со иста големина“, тогаш на четворица ѕидари ќе им треба двојно повеќе време, односно 16 часа (под претпоставка дека сите ѕидари се еднакво работоспособни).