СИНЕ, КАКО СИ ПОМИНА НА УЧИЛИШТЕ?

Сине, како си помина на училиште?

  • Исто како во црква!
  • Како мислиш?
  • Професорот ме испрашува јас се крстам, јас одговарам тој се крсти.