ТЕСТ: КОЛКУ СТЕ ЗАВИСНИ ОД ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН? 1. Колку пати дневно го проверувате вашиот мобилен телефон за нови пораки или известувања?
  • Никогаш (0 поени)
  • Понекогаш (1 поен)
  • Често (2 поени)
  • Секогаш (3 поени)
 2. Колку време дневно го поминувате на социјалните мрежи преку мобилниот телефон?
  • Многу малку или воопшто(0 поени)
  • Околу 30 минути (1 поен)
  • Околу 1 час (2 поени)
  • Повеќе од 2 часа (3 поени)
 3. Дали често го користите мобилниот телефон за да го разбудите себеси наутро?
  • Никогаш (0 поени)
  • Понекогаш (1 поен)
  • Често (2 поени)
  • Секогаш (3 поени)
 4. Кога го оставате мобилниот телефон далеку од вас, како се чувствувате?
  • Нормално (0 поени)
  • Анксиозно (1 поен)
  • Несигурно (2 поени)
  • Панично (3 поени)
 5. Колку често се случува да го заборавите мобилниот телефон дома или на работа?
  • Никогаш (0 поени)
  • Ретко (1 поен)
  • Често (2 поени)
  • Секогаш (3 поени)
 6. Дали имате мобилни апликации кои ве известуваат насекаде, во секој момент?
  • Не (0 поени)
  • Да, но ги исклучувам известувањата (1 поен)
  • Да, и ги оставам активни (2 поени)
  • Да, и ги проверувам веднаш кога известувањата стигнуваат (3 поени)
 7. Колку често се обидувате да фотографирате сè што се случува околу вас со мобилниот телефон?
  • Ретко или никогаш (0 поени)
  • Понекогаш (1 поен)
  • Често (2 поени)
  • Секогаш (3 поени)
 8. Дали го користите мобилниот телефон на ручек или во вечерта за време на оброкот?
  • Никогаш (0 поени)
  • Ретко (1 поен)
  • Често (2 поени)
  • Секогаш (3 поени)
 9. Кога се чувствувате исцрпени или одмор треба да си го извлечете мобилниот телефон пред да заспиете?
  • Никогаш (0 поени)
  • Понекогаш (1 поен)
  • Често (2 поени)
  • Секогаш (3 поени)
 10. Колку често го користите мобилниот телефон додека сте во гледање на филм или серија?
  • Никогаш (0 поени)
  • Понекогаш (1 поен)
  • Често (2 поени)
  • Секогаш (3 поени)

Пресметајте ги вашиот збир на поени и видете во која категорија падате:

 • 0-10 поени: Не сте зависни од мобилниот телефон, сте во контрола.
 • 11-20 поени: Имате умерена зависност, но може да ја контролирате.
 • 21-30 поени: Сте на пат кон зависност, треба да работите на ограничување.
 • 31-40 поени: Сте многу зависни од мобилниот телефон и треба да земете активни мерки за да ја намалите зависноста.