ЗАБАВЕН ТЕСТ: КОЈА ПРОФЕСИЈА НАЈМНОГУ ОДГОВАРА НА ВАШИОТ КАРАКТЕР

Одговорете на секое прашање со буквата која најдобро одговара на вашиот одговор:

 1. Каква е вашата омилената активност за време на слободното време?
  а) Слушање музика и креирање плејлисти
  б) Читање книги и размислување
  в) Организирање на друштвени настани
 2. Дали сакате да работите со луѓе или повеќе во сами?
  а) Со луѓе, секако!
  б) Сама, воопшто не ми пречи
  в) Во зависност од денот и расположението
 3. Дали сте организирани и структурирани или вишекратно се менувате во активностите кои ги извршувате?
  а) Организирана и структурирана
  б) Секогаш се менувам, ми е тешко да се фокусирам
  в) Неодредено, зависи од задачата
 4. Кои вештини и хобија ви се најзабавни и ви причинуваат задоволство?
  а) Планирање на настани и организација
  б) Креативност и уметност
  в) Слушање приказни и искуства од другите
 5. Како реагирате во ситуации на стрес и предизвици?
  а) Се обидувам да ги решам со најдоброто што можам
  б) Се повлекувам во својата внатрешност
  в) Се справувам добро, се обидувам да ги олеснам сите
 6. Кои квалитети на личноста најмногу ги почитуват луѓето околу вас?
  а) Мојата организираност и предводништво
  б) Мојата мудрост и интроспекција
  в) Мојата сочувственост и обожавање на веселба
 7. Дали ви е важно да имате креативен израз во вашата работа?
  а) Повеќе ме интересира организацијата и управувањето
  б) Да, креативниот израз ми е многу важен
  в) Изразот на емоции ми е важен, но не задолжително креативниот
 8. Дали сакате да работите на различни локации или се чувствувате комфортно во една околина?
  а) Повеќе се чувствувам комфортно во една околина
  б) Сакам разнообразност и различни локации
  в) Зависи од моменталното расположение
 9. Дали имате силна потреба да помагате и влијателни сте во поддржувањето на другите? а) Да, вака се чувствувам најдобро
  б) Повеќе сакам да работам независно
  в) Се зависи од конкретната ситуација
 10. Дали ве интересираат нови технологии и иновации?
  а) Не многу, повеќе се фокусирам на сегашните методи
  б) Да, ги следам новите технологии и иновации
  в) Ме интересираат луѓето, а не технологиите
 11. Дали сакате работа која вклучува тимска соработка или предпочитате индивидуална работа?
  а) Тимска соработка ми е добра
  б) Предпочитам индивидуална работа
  в) Зависи од природата на задачата
 12. Каква е вашата реакција на промени и непознати ситуации?
  а) Ги примам како предизвик и се прилагодувам
  б) Ми предизвикуваат вознемиреност, но се справувам
  в) Ги споредувам со слични искуства и дејствувам

Одговори:

а) Организаторски професии: Организатор на настани, менаџер за проекти, работник во човечки ресурси, оперативен менаџер.

б) Креативни професии: Писател, илустатор, графички дизајнер, филмски режисер.

в) Социјални професии: Социјален работник, психотерапевт, волонтерски координатор, советник за животни ситуации.