ЗАБАВЕН ТЕСТ: ШТО НАЈПРВО ВИДОВТЕ НА СЛИКАТА?

Стар човек
Ако прво го забележавте старецот, вие сте емоционална личност со многу високо ниво на емпатија. Вие сте креативни и имате голема самодоверба. Само потребно е да ги контролирате вашите импулси и малку да забавите.

Жена
Ако прво ја забележавте жената, вие сте логичари и аналитичари и добро размислувате пред да направите нешто. Вие сте оптимисти и се надевате дека иднината има само добри работи за вас.