ТРАПЕ

Трпе му се жали на пријателот:
– Знаеш што, мојава жена секој ден оди од кафана у кафана.
– Што бе, да не пие?
– Не, ме бара мене!