5 РАЗЛИКИ ПОМЕЃУ ВИСТИНСКИТЕ ЛИДЕРИ И МЕНАЏЕРИ

Ние сме навикнати да ги гледаме како лидери оние што водат, учат и помагаат во развојот на другите. Когнитивно-бихевиоративниот терапевт Џон Д. Мур смета дека не секој лидер станува лидер и објаснува како да се разликува обичен менаџер од личност која знае добро да води.

  1. Менаџерите управуваат, лидерите измислуваат нешто ново

Суштината на управувањето може да се формулира на следниов начин – ова е уметност да работите некои работи со помош на други луѓе кои ви помагаат. Менаџерите го прават истото, но во исто време ја поедноставуваат задачата за подредените преку иновации. Главното прашање за овие луѓе е: Дали оваа задача може да се изврши поефикасно?

  1. Менаџерите одржуваат се во тек, лидерите се стремат кон развој

Како по правило, надзорните органи првенствено се занимаваат со одржување на добро ниво во нивната единица – така што се останува како што било и не се влошува. Доволно е вработените да ја завршат својата работа и да не создаваат непотребни проблеми. Лидерите активно комуницираат со подредените, помагајќи им да се развијат. Тие добро знаат дека професионалниот и личниот раст на вработените е од корист за целата организација.

  1. Менаџерите контролираат, лидерите инспирираат

„Извештајот треба да биде готов утре до крајот на денот. Ова е типично барање на менаџерот. Неговите наредби се извршуваат бидејќи има одредена моќ што одговара на позицијата. Но, тоа не значи дека вработениот сака да ја работи оваа работа. Во многу случаи, тоа го прави едноставно затоа што мора.Лидерите можат да ги мотивираат подредените, да инспирираат. Вработените лесно ги извршуваат должностите и задачите бидејќи веруваат во визијата за иднината што им ја покажува лидерот. Претседателот Џон Кенеди е одличен пример за лидер кој инспирираше и исто така е успешен реформатор. Луѓето доброволно го следеа затоа што тој ја разбуди нивната симпатија и доверба.

  1. Менаџерите поставуваат краткорочни цели, лидерите поставуваат долгорочни цели

Многумина си поставуваат главно краткорочни цели кои носат економски придобивки. Ова е основа на таканаречениот принцип на управување со цели. Лидерите првенствено размислуваат за изгледите за глобален развој.

  1. Менаџерите прашуваат “Како?” и “Кога?”, Лидерите – “Што?” и зошто?”

За менаџерите кои управуваат со група подредени, роковите се најважни. Тие треба да знаат како да ја завршат задачата и до кој датум. Но, лидерите поставуваат многу посложени прашања. Тие сакаат да знаат што прави организацијата и зошто е тоа потребно.