ПОЗНАТИОТ РУМИ РЕЧЕ – ЕВЕ КАКО КАЈ ЧОВЕКОТ ДОАЃА ОТРОВ, ЗАВИСТА И ОМРАЗА: ОВА ТРЕБА ДА СЕ ПАМТИ ЦЕЛ ЖИВОТ!

Познатиот мистик, поет и писател Руми ни остави многу мудри пораки до кои сè уште можеме да се придржуваме и да ги користиме во секојдневниот живот . Кога учениците го прашале Руми што е отров, страв, омраза, гнев и завист, тој одговорил:

Што е отров?

– Отров е се што ги надминува вашите потреби. Отровот може да биде сила, богатство, его желби, алчност, мрзеливост, љубов, амбиција, омраза или било што друго.

Што е страв?

– Аверзија кон неизвесност. Ако ја прифатиме неизвесноста, таа станува авантура.

Што е завист?

– Отфрлање на добрината кај другите. Ако видиме туѓа добрина, тоа ќе стане инспирација.Што е гнев?

– Не прифаќање работи кои се надвор од наша контрола. Ако ги прифатиме, станува кроткост.

Што е омраза?

– Отфрлање на личноста таква каква што е. Ако прифатиме личност без никакви услови, омразата ќе се претвори во Љубов.

Џалалудин Руми (1207 – 1273)